Online Destek: On
Online danışmanlık
E-Mail Giriniz:  
Şifreniz         
 • Anasayfa
 • Haberler
 • Makale
 • Forum
 • Dosyalar
 • Yazarlar
 • İlanlar
 • Pano Yazıları
 • İletişim
 • Dershaneler ile ilgili düzenlemeyi
  Olumlu Buluyorum % 43
  Olumsuz buluyorum % 55
  Fikrim yok % 3
  En Son Eklenen Fotoğraflar
  Tamamı >>
 • En Son Eklenen Videolar
  Tamamı >>
 • Askerde Birlik Rehberlik ve Psikolojik Danışman'ın Görev ve Sorumlulukları
  RDM'lerde Rehber Öğretmen Psikolojik Danışman olarak görev yapan meslektaşlarımızın görevleri şunlardır. Sizlerle paylaşmak istedik. Gerekli dökümanları ve nasıl çalışmanız gerektiğini size orda bildireceklerdir. ...
  Kategori: Genel PDR ve Psikoloji Makaleleri | Tarih: 2011-02-20 | Okunma: 9265 | Ekleyen: Serdal GÜR


 • RDM'lerde Rehber Öğretmen Psikolojik Danışman olarak görev yapan meslektaşlarımızın görevleri şunlardır. Sizlerle paylaşmak istedik. Gerekli dökümanları ve nasıl çalışmanız gerektiğini size orda bildireceklerdir.


  (Birlik RDM Biriminde ilk olarak bir RDM Kurulu oluşturulur.)


  Birlik Rehberlik ve Danışma Kurulu Şubat, Mayıs, Ağustos ve Kasım aylarında olmak üzere Birlik Komutanının başkanlığında toplanır.


  (1) Dönem içindeki RDM faaliyet sonuçlarını, bir önceki kurul toplantısında alınan kararlar doğrultusunda değerlendirir,


  (2) Rehberlik ve Danışma faaliyetleri içerisinde yapılacak uygulamalara yönelik eğitici/bilgilendirici faaliyetlerin (broşür, bülten, kitapçık, konferans, anket çoğaltılması vb.) koordinasyonunu sağlar,


  (3) Danışma sürecine dahil edilen veya sağlık kurumlarınca tedavileri yapılan erbaş ve erler ile gerekli görülen diğer personelin durumlarını görüşür. Psikososyal sorunları olan personel hakkında birlik içinde yapılacak işlemler ve alınacak tedbirler hakkında karar alır,


  (4) Birlik içinde psikolojik ve sosyal yönden sağlıklı ortam ve koşulların oluşturulması, moral ve motivasyonun artırılması amacıyla komutana danışmanlık yapar,


  (5) Gerekli görülen konularda görüş alışverişinde bulunur ve toplantı sonucunda EK-K’de belirtilen forma uygun olarak Toplantı Tutanağı tutulur, GİZLİ gizlilik derecesi ile Rehberlik ve Danışma Merkezi amiri tarafından muhafaza edilir.


  Psikolog/Psikolojik Danışmanın Görev ve Sorumlulukları :


  (1) Psikolog/psikolojik danışman, Rehberlik ve Danışma Merkezi amiri olarak görev yapar.


  (2) Rehberlik ve Danışma Merkezine başvuran ya da sevk edilen personele bireysel veya grupla psikolojik danışma faaliyetlerinde bulunur.


  (3) Danışmanlık faaliyetleri içerisinde devamlı suretle birlik tabibi ve personelin problemlerinin çözümünde yardımcı olacak ilgili kurum içi ve kurum dışı, kişi ve ünitelerle koordineli bir şekilde çalışır.


  (4) Rehberlik ve Danışma Merkezlerinde görülen personelden sorun alanı RDM sorumluluk sınırlarını aşabileceği değerlendirilenlerden; daha önce ruhsal bozukluk tanısı almış olanları, halen ruhsal bozukluk tedavisi devam edenleri, danışma sürecine rağmen psikososyal problemlerle baş etmede güçlük yaşayanları, fiziksel belirtilerin yoğun olarak eşlik ettiği kişileri, intihar niyeti/ girişimi olanları, tabip muayenesine ihtiyacı olduğu kanaatine varılanları tıbbi değerlendirme için birlik tabibine gönderilmesini önerir.


  (5) Personele uygulanan test, ölçek ve anketlerin sonuçlarını değerlendirir ve kayıtlarını tutar.


  (6) Görüşme sonucunda elde ettiği bilgileri, “BİLMESİ GEREKEN PRENSİBİNE” uygun olarak saklar.


  (7) Birliğe yeni katılan personeli Rehberlik ve Danışma Merkezinin hizmetleri hakkında bilgilendirir (konferans, broşür, kitapçık vb.), Birlik/Kurum içerisinde sağlıklı psikolojik ortam oluşturmaya yönelik eğitici konferanslar planlar.


  (8) Danışma sürecine aldığı personelden gerekli gördüğünü birlik içerisinde takip ve kontrol etmek için ilgili komutan/amir ve birimlerle koordineli olarak çalışır.


  (9) Hastanenin psikiyatri servisine sevk edilenlerden birliğe geri dönen personelin, kıt’a ortamındaki tedavi, izleme, rehabilitasyon sürecinde birlik tabibi ile işbirliği yaparak katkı sağlar. Personele hastanede yapılan işlemler ile ilgili evrakı personelin bilgi dosyasında muhafaza eder.


  (10) Rehberlik ve Danışma Merkezinin bağlı bulunduğu birliğin bölgesinde başka bir birlik var ise psikolog/psikolojik danışman o birlikteki personele de esas birliğindeki hizmetleri aksatmayacak şekilde bir program dahilinde psikolojik danışma hizmeti verir.


  (11) Psikososyal sorunlar açısından risk grubuna girebilecek erbaş ve erleri belirlemek amacıyla birliğe yeni katılan erbaş ve erlerin kayıt kabul sırasında Psikososyal Risk Faktörü Tarama Anketini uygular.


  (12) Psikososyal Risk Faktörü Tarama Anketi sonuçlarını değerlendirerek, gerekli gördüklerini bireyi tanıma tekniklerini kullanarak danışma sürecine alır.


  (13) Rehberlik ve Danışma Merkezinin Üç Aylık Faaliyet Sonuç Raporunu birlik tabibi ile koordineli olarak hazırlar.


  (14) Yıllık Faaliyet Takvimini hazırlar ve bu faaliyet takvimi doğrultusunda belirlenen Rehberlik ve Danışma Merkezi hizmetlerini yürüterek, çalışma programını sürekli geliştirir.


  (15) Rehberlik ve Danışma Merkezi faaliyetleri hakkında Birlik Rehberlik ve Danışma Kuruluna bilgi verir ve bu konuda kurula danışmanlık yapar.


  (16) Mesleki gelişimini sağlayacak bilimsel aktivitelere katılır.


  (17) TSK çapında RDM faaliyetleri ile ilgili düzenlenen araştırmalara katılır.


  (18) Rehberlik ve Danışma Merkezi hizmetine yönelik birlik komutanının vereceği diğer görevleri yerine getirir.


  Turkpdr.com


  Silahlı Kuvvetler sözleşmeli subay aldığı zaman basında duyuruları yapılıyor. Ona göre başvurabilirsiniz ayrıca Askeriyeden detaylı olarak ve daha doğru bilgiyi alabilirsiniz.
  2011-10-09 19:10:16 tarihinde eklenmiştir.

  merhaba ben şu an pdr ikinci sınıf öğrencisiyim. mezun olunca askeriyede çalışmayı çok istiyorum. bunun için ne yapmam gerekiyor, askeriyede çalışmak için hangi niteliklere sahip olmak gerekiyor? yardımcı olursanız sevinirim.
  2011-10-09 18:26:01 tarihinde eklenmiştir.

  Copyright © Turkpdr.com | 2010 | Bu sitede yer alan içerikler kaynak gösterilmeksizin kopyalanamaz ve yayınlanamaz    |   Bizimle Çalışmak ister misiniz?